Domů Biografie Obrazy Poezie
logo kostka

MilošBrandt

OSOBNÍ WEBOVÁ PREZENTACE

WEBOVÉ PREZENTACE

Je souhrnné pojmenování pro řadu činností, které mají již pramálo společného s běžnou grafikou. Drtivou většinu tvoří záležitosti technického charakteru, které zůstávají běžným uživatelům utajeny. Výsledkem je vždy kompromis mezi vzhledem, funkčními vlastnostmi a technickými možnostmi webových aplikací. Spojit všechny prvky, které se dnes používají v jeden plně kompaktní celek, vyžaduje široké znalosti z této oblasti. Aby současný webdesigner dokázal vytvořit kvalitní prezentaci, musí být tak trochu kouzelníkem.

Máte-li zájem prohlédnout si webové stránky, které jsem vytvořil, nebo se podílel na jejich správě, klikněte na některý z odkazů. FOPTO,   Ottobock ČR,   Moje protéza,   PLAT,   Re focilo

Více informací o tvorbě a sprácě webových stránek se dozvíte v části IT-SLUŽBY.


REKLAMNÍ GRAFIKA a FIREMNÍ LOGA

grafický návrh
ZLT servis
grafický návrh
Prekov
grafický návrh
Soběslavský měšťanský pivovar
grafický návrh
Autolenc
grafický návrh
Stomatologie Plzeň
grafický návrh
CiMS energo
grafický návrh
Gabreta
grafický návrh
Agrorašelina
grafický návrh
CiMS
grafický nárvh
Návrh polepu automobilu.
grafický návrh
Návrh polepu automobilu.
grafický návrh
Návrh polepu automobilu.
grafický návrh
Návrh katalogu zemin a substrátů
grafický návrh
Návrh katalogu zemin a substrátů
grafický návrh
Návrh katalogu zemin a substrátů
grafický návrh
Certifikát pro vítězku soutěže
grafický návrh
Slevový kupon
grafický návrh
Slevový kupon
grafický návrh
Grafické zpracování obalů na substráty
grafický návrh
Pozvánka na golfový turnaj

Tento výraz je spojován se vším možným, proto musím nejdříve uvést, jakým druhem grafiky se vlastně zabývám. Ve spojení s mým oborem, tedy reklamou, se používá výrazu "užitá grafika". Je to souhrnný název pro tvorbu veškerých tiskovin od vizitky přes letáky, plakáty, katalogy až po billboardy. Součástí je také tvorba ochranných známek, webových stránek, audiovizuálních prezentací, úprava fotografií, digitalizace dokumentů, digitální tisk, offsetový tisk, velkoplošný tisk či řezaná grafika.

Součástí reklamní grafiky jsou také firemní loga, neboli ochranné známky nesoucí název společnosti či výrobku. Obvykle je použitý nezaměnitelný typ písma speciálně vytvořený pro daný prvek. Ochranné známky dělíme do pěti skupin: slovní, slovní grafické, kombinované, obrazové, trojrozměrné. Právě slovní grafické a kombinované jsou mé nejoblíbenější. Zde se fantazii skutečně meze nekladou. Mohu se pohybovat všemi směry, které mě napadnou. Nikdy však nesmím zapomenout, že kvalita loga nezávisí jen na mé invenci a zručnosti, ale hlavně na dodržování zásad při konstrukci písma.

Máte-li zájem prohlédnout si moji tvorbu, klikněte na libovolný kraj obrázku. Všechny uvedené ukázky byly realizovány.

logo prava

MilosBrandt.com jsou soukromé webové stránky, jejichž vlastníkem a zároveň provozovatel je Miloš Brandt. Všechny obrazy a básně, jakož i všechny další grafické materiály jsou duševním vlastnictvím Miloše Brandta a nemohou být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu Miloše Brandta.

Vytvořil Miloš Brandt, použito html5 a css3.