☰ menu

logo
× Reklama Marketing IT služby Kontakt Biografie Obrazy Poezie Příběhy
logo kostka

REKLAMNÍ GRAFIKA

grafický nárvh na polep auta

Tento výraz je spojován se vším možným, proto musím nejdříve uvést, jakým druhem grafiky se vlastně zabývám. Ve spojení s mým oborem, tedy reklamou, se používá výrazu "užitá grafika". Je to souhrnný název pro tvorbu veškerých tiskovin od vizitky přes letáky, plakáty, katalogy až po billboardy. Součástí je také tvorba ochranných známek, webových stránek, audiovizuálních prezentací, úprava fotografií, digitalizace dokumentů, digitální tisk, offsetový tisk, velkoplošný tisk či řezaná grafika.

Máte-li zájem prohlédnout si moji grafickou tvorbu, klikněte na obrázek.

WEBOVÉ PREZENTACE

PLATMiloš Brandt

Je souhrnné pojmenování pro řadu činností, které mají již pramálo společného s běžnou grafikou. Drtivou většinu tvoří záležitosti technického charakteru, které zůstávají běžným uživatelům utajeny. Výsledkem je vždy kompromis mezi vzhledem, funkčními vlastnostmi a technickými možnostmi webových aplikací. Spojit všechny prvky, které se dnes používají v jeden plně kompaktní celek, vyžaduje široké znalosti z této oblasti. Aby současný webdesigner dokázal vytvořit kvalitní prezentaci, musí být tak trochu kouzelníkem.

Máte-li zájem prohlédnout si moji tvorbu webových stránek, klikněte na některou část obrázku.

FIREMNÍ LOGA

Firemní loga

Neboli ochranné známky nesoucí název společnosti či výrobku. Obvykle je použitý nezaměnitelný typ písma speciálně vytvořený pro daný prvek. Ochranné známky dělíme do pěti skupin: slovní, slovní grafické, kombinované, obrazové, trojrozměrné. Právě slovní grafické a kombinované jsou mé nejoblíbenější. Zde se fantazii skutečně meze nekladou. Mohu se pohybovat všemi směry, které mě napadnou. Nikdy však nesmím zapomenout, že kvalita loga nezávisí jen na mé invenci a zručnosti, ale hlavně na dodržování zásad při konstrukci písma.

Máte-li zájem prohlédnout si moji tvorbu ochranných známek, klikněte na obrázek.

logo prava

MilosBrandt.com jsou soukromé webové stránky, jejichž vlastníkem a zároveň provozovatel je Miloš Brandt. Všechny obrazy a básně, jakož i všechny další grafické materiály jsou duševním vlastnictvím Miloše Brandta a nemohou být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu Miloše Brandta.

Vyjádření k ochraně osobních údajů na webových stránkách MilosBrandt.com. Tyto webové stránky nesbírají žádné osobní údaje o návštěvnících.
© , Vytvořil Miloš Brandt, použito html5 a css3.