Domů Biografie Obrazy Poezie
logo kostka

MilošBrandt

OSOBNÍ WEBOVÁ PREZENTACE

BIOGRAFIE

Miloš Brandt

Jako dítě školou povinné byl jsem uchvácen státními znaky, vlajkami a firemními značkami. Neustále jsem listoval různými atlasy a hledal zajímavou vlajku nebo znak, které bych namaloval. Při sledování sportovních přenosů jsem místo samotných výkonů hledal více loga na reklamních panelech a mantinelech a ty jsem se následně snažil napodobovat. Bohužel při hodinách výtvarné výchovy se upřednostňovaly obrázky plné květin, stromů a domečků. Jak už to bývá, moc jsem v tomto předmětu nevynikal.

Když jsem se dostal do bodu, kdy bylo nutné rozhodnout o mém budoucím povolání, právě tato záliba byla důležitým vodítkem. Na podzim roku 1984 jsem nastoupil do Středního odborného učiliště koncernového podniku Škoda Plzeň, obor lakýrník. Zde jsem se učil převážně nanášet nátěrové hmoty na různé povrchy, míchat a tónovat barvy. Ale hlavně, objevil jsem něco fascinujícího, písmo. Okamžitě jsem se začal zajímat o jeho typy, konstrukci, historii. V rámci odborných předmětů jsme měli i odborné kreslení, kde jsme se učili konstruovat (rýsovat) různé typy písma. Rýsování mi šlo a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.

Jednoho dne při odborném výcviku navštívil naši skupinu nějaký muž. Vyptával se, jak nám to jde, zda se nám zde líbí a jakou část z této profese bychom chtěli dělat po ukončení učiliště. Řekl jsem: „Já chci být písmo-malíř“. On se na mě podíval, zeptal se na jméno a bez váhání řekl: „Dobře, Ty budeš písmo-malířem.“ A záliba v kreslení firemních log se začala měnit v profesi.

Na konci roku 1987 jsem byl slavnostně vyřazen ze stavu učňovského a zařazen mezi pracující lid. Mojí první skutečnou prací bylo popisování lokomotiv. Práce byla velmi jednoduchá. Nápisy typu „při odchodu zajistěte klínem“, či symboly pro označení závěsných bodů, středů kol a blesků vysokého napětí opravdu neměly s kreativitou nic společného. Nic z toho, co mě fascinovalo, zde opravdu nehrozilo. Naštěstí, jako každý mladý muž v této době, jsem musel nastoupit na základní vojenskou službu (podzim 1989).

Po návratu z vojny (jaro 1991) jsem se sice vrátil do nového režimu, ale do starých kolejí. Stejné místo, stejní lidé, stejná práce. Koncem roku se naskytla možnost odejít do Obchodní propagace Škoda Plzeň. S nadšením jsem souhlasil a konečně jsem se ocitl na správném místě. Dílny byly plné reklamních panelů. Logy různých firem se to tam jen hemžilo. Zde také došlo k rozhodujícímu zlomu. S novým režimem přišly i nové technologie. Všechnu práci převzal počítač s grafickým programem a řezací plotr. To byla voda na můj mlýn. Za nedlouho jsem začal tvořit pomocí těchto programů nejen reklamní grafiku, ale i obrazy z počítačového světa.

Na jaře roku 1997 došlo však k nevyhnutelnému. Kolos jménem Škoda se definitivně rozpadl a s ním i Obchodní propagace. Vydal jsem se do světa soukromých reklamních agentur. První zastávkou byla rodinná firma Písmoateliér. Poprvé v životě jsem pracoval v jiné firmě. V této malé firmě propletené rodinnými pouty jsem strávil přes 8 a půl roku. I přesto, že měla celkem pestrou paletu činností, nejvíce jsem se věnoval řezané grafice, laminacím a montážím. Kromě práce jsem začal také studovat. Nejdříve jsem se přihlásil na jazykovou školu. Nevím proč, vybral jsem si španělštinu, kterou jsem později začal na stejné škole i učit. Střední škola obchodu a řemesel ve Starém Plzenci, obor zpracováni dřeva a nábytkářská výroba neměla mnoho společného s reklamní grafikou, ale co, maturita se hodila.

Počátkem roku 2005 začalo profesně nejlepší období. Celkem nečekaně jsem změnil dres a přestoupil do společnosti Plzeňská reklamní. Byla to nová firma, kterou založil můj bývalý kolega. Práce zde byla neskutečně pestrá, od jednorázových návrhů všech možných tiskovin, přes grafické úpravy pro velkoplošné, offsetové i digitální tisky, až po rozsáhlé katalogy. Bohužel společnost se dostala do finančních problémů a po roce a půl jsem ji opustil.

Od poloviny roku 2007 jsem pracoval jako grafik ve společnosti CiMS, a.s. V této společnosti jsem rozšířil své znalosti o programování, tvorbu a správu webových stránek, informačních technologií a o ochranu duševního vlastnictví.

Začátkem ledna 2016 jsem nastoupil do společnosti Otto Bock ČR s.r.o. na pozici asistenta public relation a marketingu. Náplní práce byla propagace společnosti na předváděcích akcích, marketingové kampaně na sociálních sítích (Facebook, Instagram), komunikace s klienty, tvorba cenových nabídek, správa webových stránek (Wordpress, First Spirit), uživatelská IT podpora.

logo prava

MilosBrandt.com jsou soukromé webové stránky, jejichž vlastníkem a zároveň provozovatel je Miloš Brandt. Všechny obrazy a básně, jakož i všechny další grafické materiály jsou duševním vlastnictvím Miloše Brandta a nemohou být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu Miloše Brandta.

Vytvořil Miloš Brandt, použito html5 a css3.