Domů Biografie Obrazy Poezie
logo kostka

MilošBrandt

OSOBNÍ WEBOVÁ PREZENTACE

DIGITÁLNÍ MARKETING

Digitální marketing jako druh komunikace

Certifikát Digitální garáž

Zajímavé spojení dvou nesourodých výrazů, které stále častěji používáme. Není tomu tak dávno, kdy jsme o spojení těchto slov neměli ponětí a nevěděli, co si pod tím máme představit. Dnes je běžně používáme k propagaci našich firem, výrobků a služeb. Známe skutečně, jaké nástroje digitálního marketingu existují a jak je efektivně používat? Jak digitální marketing doopravdy funguje, a jaké jsou jeho přednosti?

Digitální marketing je určitý druh komunikace. Komunikace je součástí public relation. Nástrojem public relation je digitální marketing.

Co je to digitální marketing?

Co je to digitální marketing?

Digitální marketing nebo také online marketing je forma reklamy a propagace společnosti, výrobků nebo služeb prostřednictvím internetu, webových stránek a nových médií. Mezi nová média patří sociální sítě jako jsou: Linked in, Facebook, Twitter, Instagram a mnohé další.

Co k tomu potřebujete?

Co k tomu potřebujete?

Responzivní webové stránky, optimalizované pro vyhledávače (SEO), internetový marketing (SEM), marketing v sociálních médiích (SMM). Vydávat pravidelně příspěvky, posílat pravidelně newslettery, budovat databázi kontaktů. Být aktivní a mít relevantní a poutavý obsah.

Co je cílem Digitálního marketingu?

Co je cílem digitálního marketingu?

Cílem digitálního marketingu je zvýšit obrat, zvýšit zisk. To ale není možné bez budování povědomí o firmě, značce nebo produktu, motivování stávajících zákazníků k nákupu, k opětovnému nákupu, získávání nových zákazníků. Poté přijde na řadu navýšení prodeje, obratu a zisku.

Co je to public relation a k čemu slouží?

Co je to public relation a k čemu slouží?

Mezi prodejcem a zákazníkem je velký prázdný prostor, který je třeba vyplnit. K tomu slouží public relation neboli vztahy s veřejností. Je to druh komunikace, která má za úkol - představit společnost, firmu, výrobky, služby, upoutat pozornost, vzbudit zájem, přilákat zákazníky, nebo pečovat o stávající zákazníky.

logo prava

MilosBrandt.com jsou soukromé webové stránky, jejichž vlastníkem a zároveň provozovatel je Miloš Brandt. Všechny obrazy a básně, jakož i všechny další grafické materiály jsou duševním vlastnictvím Miloše Brandta a nemohou být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu Miloše Brandta.

Vytvořil Miloš Brandt, použito html5 a css3.